Numer Uprawnienia - 6285331

no image W mieście Seattle w Ameryce Północnej zostało wydane pozwolenie budowlane o numerze 6285331. Specyfikacja tej licencji brzmi następująco: Plan Review-Construction (New). Znana jest także całkowita cena tego projektu, która została podana do powszechnej wiadomości - wynosi ona $410496 00. Zezwolenie to obowiązuje od dnia 06/25/2013 do 12/25/2017. Obecnie jego stan to "Permit Finaled". Szczegóły odnośnie tego zezwolenia można otrzymać bezpośrednio od wnioskodawcy - Decker, John.

Uprawnienia budowlane Seattle.

Nr. Aplikacji - 6489819 thumb

Nr. Aplikacji - 6489819

W mieście Seattle w USA zostało oddane pozwolenie budowlane o nr. 6489819. Specyfikacja tego przyzwolenia brzmi...

Nowe gry

Poznańska Policealna Szkoła Masażu Poznańskiego Centrum Edukacji thumb

Poznańska Policealna Szkoła Masażu Poznańskiego Centrum Edukacji

Poznańska Policealna Szkoła Masażu Poznańskiego Centrum Edukacji to placówka oświatowa położona w miejscowości...
Policealne Studium Zawodowe Dla Dorosłych thumb

Policealne Studium Zawodowe Dla Dorosłych

Policealne Studium Zawodowe Dla Dorosłych to placówka oświatowa położona w miejscowości Gniezno. Jest to szkoła...