Numer Aplikacji - 6358757

no image W miejscowości Seattle w Ameryce Północnej zostało wydane zezwolenie budowlane numer 6358757. Szczegółowy opis tego zezwolenia brzmi następująco: Plan Review-Construction (Add/Alt). Znana jest także pełna wartość tego zlecenia, która została podana do publicznej wiadomości - jest to $45000 00. Uprawnienie to obowiązuje od daty 05/07/2013 do 11/07/2014. Obecnie jego status to "Permit Closed". Szczegóły odnośnie tego uprawnienia można otrzymać bezpośrednio od wnioskodawcy - Ostrow, George.

Uprawnienia budowlane Seattle.

Nr. Aplikacji - 6489819 thumb

Nr. Aplikacji - 6489819

W mieście Seattle w USA zostało oddane pozwolenie budowlane o nr. 6489819. Specyfikacja tego przyzwolenia brzmi...

Nowe gry

Poznańska Policealna Szkoła Masażu Poznańskiego Centrum Edukacji thumb

Poznańska Policealna Szkoła Masażu Poznańskiego Centrum Edukacji

Poznańska Policealna Szkoła Masażu Poznańskiego Centrum Edukacji to placówka oświatowa położona w miejscowości...
Policealne Studium Zawodowe Dla Dorosłych thumb

Policealne Studium Zawodowe Dla Dorosłych

Policealne Studium Zawodowe Dla Dorosłych to placówka oświatowa położona w miejscowości Gniezno. Jest to szkoła...